Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jak działa system PBN 2.0?

Aplikacja PBN 2.0 stanowi połączenie części zarządzanej przez autora i części zarządzanej przez instytucje w jedną całość.

Główną, wspólną częścią jest ogólnodostępne repozytorium, w którym znajdują się wszystkie publikacje oraz powiązane z nimi elementy, takie jak typy publikacji, autorzy, instytucje. Wszystkie te obiekty, raz wprowadzone, są współdzielone i mogą być ponownie wykorzystane przy wprowadzaniu kolejnej publikacji. Dzięki takiemu podejściu elementy są spójne, co sprawia, że wprowadzanie ich jest mniej czasochłonne, ponieważ dany element jest tylko raz wprowadzany do systemu.

W oparciu o powiązania zgromadzonych w rdzeniu PBN publikacji z danym profilem tworzony jest Profil Autora i Profil Instytucji.

Profil Autora jest następcą Modułu Repozytoryjnego starej aplikacji PBN. Profil Autora stanowi pakiet funkcjonalności dedykowany indywidualnym naukowcom – autorom. Oznacza to większy udział autora w procesie sprawozdawczości. Każdy autor może indywidualnie prowadzić profil, który jest jego własnością. W tym miejscu może prezentować swój indywidualny dorobek publikacyjny. Może przywiązywać do swojego profilu publikacje, które już znajdują się w we wspólnym repozytorium PBN. Co więcej, autor może przywiązać do swojego profilu publikacje z zasobów ORCID, a także wysyłać publikacje ze swojego profilu w PBN na konto w ORCID.

Profil Instytucji zastąpił natomiast Moduł Sprawozdawczy. Profil Instytucji stanowi pakiet funkcjonalności dedykowany Importerom Publikacji, czyli instytucjonalnym użytkownikom PBN. Funkcjonalności te są opracowane w oparciu o możliwości, zamkniętego już, Modułu Sprawozdawczego, jednocześnie są dostosowane do przyszłej ewaluacji. Istnieje możliwość powiązania publikacji istniejących w zasobach PBN (w ogólnodostępnym repozytorium) do Profilu Instytucji, co jest równoznaczne z obecną sprawozdawczością. Publikacje z Profilu Instytucji są publikacjami, które będą poddawane ewaluacji.