Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jakie są wytyczne w kwestii punktowania monografii wydanej w formie dwóch (lub więcej) tomów posiadających jeden numer ISBN? Czy dla takiej monografii, jako jednej publikacji punkty będą przyznane jeden raz, biorąc pod uwagę że monografia posiada jeden numer ISBN, czy może punkty w takich przypadkach przysługują każdemu tomowi z osobna?

Decyzją KEN i MNiSW numer ISBN musi pozostać unikatowy w ramach systemu PBN.

Monografie wielotomowe, dla których tomy opatrzono jednym numerem ISBN, taktowane są jako jedno osiągniecie i powinny być sprawozdawane jako jeden rekord do sytemu PBN. W rekordzie tym powinna znaleźć się łączna informacja o wszystkich osobach/twórcach wszystkich tomów.