Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Na czym polega autentykacja dwuetapowa w systemie PBN?

Autentykacja dwuetapowa polega na dodatkowym zabezpieczeniu dostępu do konta PBN. Użytkownik może aktywować autentykację dwuetapową z poziomu Profilu użytkownika wyłącznie przy użyciu aplikacji obsługującej TOTP (aplikacja do uwierzytelniania, protokół generujący jednorazowe hasła, stosowany w celu autoryzacji dostępu w systemach teleinformatycznych), którą należy mieć zainstalowaną na dowolnym urządzeniu mobilnym. Uruchomienie autentykacji dwuetapowej spowoduje konieczność podjęcia dodatkowego kroku podczas logowania – gdy opcja ta jest uruchomiona, niezbędne będzie wprowadzenie podczas logowania kodu TFA, który dostępny jest tylko i wyłącznie w aplikacji obsługującej TOTP.