Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

W jaki sposób mają być raportowane osiągnięcia publikacyjne w dyscyplinach z dziedziny sztuki, które spełniają jednocześnie definicje publikacji naukowych?

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami osiągnięcia artystyczne (w tym publikacyjne) mają być wprowadzane tylko do modułu osiągnięć artystycznych.

W ramach obowiązku sprawozdawczego publikacyjne osiągnięcia z zakresu dziedzin sztuki nie muszą być raportowane również do PBN i zamieszczane w ORCID.

Sugerowane jest raportować osiągnięcia z dziedziny sztuki wyłącznie do systemu POL-on, aby nie było podwójnego raportowania. Nie ma możliwości wymiany danych pomiędzy systemem PBN a POL-on w zakresie publikacji artystycznych. Źródłem danych do ewaluacji w zakresie osiągnięć artystycznych będą jedynie dane z systemu POL-on. Dane z systemu PBN z dyscyplin:

  • „sztuki filmowe i teatralne”
  • „sztuki muzyczne”
  • „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki”

nie będą brane pod uwagę w ewaluacji.