Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

W jaki sposób podmioty przekształcające się powinny raportować dorobek naukowy w systemie PBN?

W związku z tym, że ewaluacji będzie podlegał aktualnie istniejący podmiot i dyscypliny tego podmiotu, w przypadku przekształceń, oświadczania o osiągnięciach powinny być składane do aktualnie działającego podmiotu.

W konsekwencji oznacza to, że osiągnięcia technicznie również powinny znajdować się przy aktualnie działającym podmiocie w systemie PBN.

Osiągnięcia mogą być zdublowane i istnieć również w historycznych jednostkach o ile odzwierciedlają to zebrane wcześniej oświadczenia (o których mowa w art. 265 ust 13 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce). Aby osiągnięcia mogły być oświadczane w nowym podmiocie, tożsamo należy postąpić z zatrudnieniami – należy je przenieść do aktualnie działającego podmiotu. Zatrudnienia należy zakończyć w podmiocie archiwalnym. Przeniesieniu nie ulegają zatrudniania zakończone przed przekształceniem podmiotu.

Na potrzeby ewaluacji, System Ewaluacji Dorobku Naukowego będzie brał pod uwagę jedynie osiągnięcia i zatrudniania przypisane do aktualnie działającego podmiotu.

Należy niezwłocznie uzyskać uprawnienia do pracy w PBN dla przedstawiciela nowopowstałego podmiotu.

Osiągnięcia w systemie PBN, które będą oświadczone do nowopowstałego podmiotu, powinny znaleźć się przy tym podmiocie. Jeśli zebrano oświadczenia o osiągnięciach w podmiocie archiwalnym, nie ma konieczności usuwania tych osiągnięć. Nowe osiągnięcia powinny być wprowadzone jedynie do aktualnie istniejącego podmiotu