Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Co to znaczy, że afiliacja publikacji w systemie PBN 2.0 nie jest równoznaczna z oświadczeniem?

Afiliacje w PBN nie oznaczają oświadczenia w rozumieniu ewaluacji. Są to afiliacje bibliograficzne, które w myśl przepisów Rozporządzenia o POL-on nie są obowiązkowe. Afiliacja, którą należy wprowadzić w trakcie raportowania publikacji jest informacją, która znajduje się na publikacji.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce upoważnia zatrudniający podmiot do zaliczenia pracownika do listy pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.

Przypisanie osoby z publikacji do dyscypliny w danym podmiocie leży po stronie Importera Publikacji z podmiotu, do którego pracownik złożył takie oświadczenie. Jest to oświadczenie, które będzie brane pod uwagę w procesie ewaluacji.