Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy jest możliwość, aby automatycznie uzupełniała się nazwa instytucji przy wprowadzania afiliacji do publikacji?

Afiliacja w PBN nie jest równoznaczna z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 265 ust. 13 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Afiliacje w PBN to afiliacje bibliograficzne, informacja o afiliacji jest taka jak w publikacji, w związku z tym dopuszczalne jest aby autor miał więcej niż jedną afiliację. Z tego też względu nie ma możliwości aby afiliacja była uzupełniana automatycznie.

Aktualnie nie planujemy zmian w formularzu dodawania publikacji oprócz zmian, które podyktuje rozporządzenie o POL-on.