Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jakie znaczenie ma afiliacja? Czy jest obowiązkowa?

Opis sytuacji po stronie użytkownika:

Jakie jest Państwa spojrzenie na Afiliacje?  Znowu, w aktach prawnych nie ma mowy o tym aby afiliacja pracy miała znaczenie, jest tylko wymóg związku z prowadzonymi przez jednostkę badaniami w danej dyscyplinie. Fakt konieczności wpisywania afiliacji dla wszystkich autorów będzie bardzo uciążliwy, nawet jeśli ich ograniczymy do autorów z POLON-u. Czy jest to tak naprawdę potrzebne do ewaluacji (wg Państwa wiedzy oczywiście )? Mam w jednostce przypadki prac które spełniają wszelkie warunki rozporządzenia i ustawy, a z jakiś względów (np. opracowanie danych uzyskanych w zagranicznym ośrodku) nie maja afiliacji. Z drugiej strony, często spotyka się przy afiliacjach dopiski „Currently at XXX University” itd. Czy one mają znaczenie? 

Rozwiązanie:

Podawanie informacji o afiliacji nie jest obowiązkowe w kontekście ewaluacji. Czynnikiem decydującym dla ewaluacji jest tu jednak oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięcia.