Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy w trakcie wysyłania publikacji przez API należy dodać oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Tak, wysyłając publikacje za pomocą API konieczne jest podanie oświadczenia dla przynajmniej jednej osoby. Przesyłanie publikacji za pomocą API opiera się na dodawaniu publikacji do Profilu Instytucji, którego podstawą są oświadczenia (Profil Instytucji jako ekwiwalent techniczny dla oświadczenia o którym mowa w art. 265 ust. 13 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Dodając publikacje za pomocą API trafiają one przede wszystkim do Profilu Instytucji, stąd konieczność wskazania oświadczeń. Dodawanie publikacji do ogólnodostępnego repozytorium jest kwestią wtórną (każda publikacja w Profilu Instytucji powinna mieć swój link do publikacji w repozytorium – dzięki temu dla innych użytkowników istnieje możliwość edytowania rekordu w repozytorium ręcznie; oczywiście taka edycja w repozytorium nie wpływa na stan publikacji w Państwa Profilu Instytucji).

Wyjątkami – jeśli chodzi o dodawanie publikacji za pomocą API – jest typ proceedings, do którego nie wolno dodać oświadczenia,. Jest to tom pokonferencyjny, a on nie bierze udziału w ewaluacji (powstał w PBN jako byt czysto techniczny w celu sprawozdania materiałów konferencyjnych) oraz książka pod redakcją.

Obecnie nie ma możliwości dodania jej bez oświadczenia, ale dokonamy w tym zakresie modyfikacji, będzie możliwe dodanie książki pod redakcją opcjonalnie bez oświadczenia, ponieważ nie zawsze w instytucji wstępuje oświadczenie dla redakcji naukowej (a jednocześnie może istnieć oświadczenie dla autorstwa rozdziału z takiej książki – wówczas książka nie powinna znaleźć się w Profilu Instytucji, ale rozdział już tak).