Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Interpretacje merytoryczne

W jaki sposób raportować informację o dacie oświadczenia? Rozporządzenie o POL-on wymaga podania daty oświadczenia każdorazowo, przy każdym osiągnięciu.

Jakie są wytyczne w kwestii punktowania monografii wydanej w formie dwóch (lub więcej) tomów posiadających jeden numer ISBN? Czy dla takiej monografii, jako jednej publikacji punkty będą przyznane jeden raz, biorąc pod uwagę że monografia posiada jeden numer ISBN, czy może punkty w takich przypadkach przysługują każdemu tomowi z osobna?

W jaki sposób podmioty przekształcające się powinny raportować dorobek naukowy w systemie PBN?

W jaki sposób zaraportować informacje o autorze, który nie posiada imienia? Rozporządzenie o POL-on definiuje, że należy podać imię i nazwisko autora/współautorów, jednak w niektórych krajach imię nie jest wymagane.

W jaki sposób mają być raportowane osiągnięcia publikacyjne w dyscyplinach z dziedziny sztuki, które spełniają jednocześnie definicje publikacji naukowych?

W jaki sposób raportować informacje o dacie dziennej Open Access? Nie zawsze znana jest dokładna data udostępnienia.

Jak wprowadzać do systemu znaki z obcych alfabetów, w szczególności znaki z cyrylicy? Czy należy je transliterować na alfabet łaciński?