Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Najczęściej zadawane pytania

W moim Profilu Instytucji są publikacje, w których system komunikuje, że nie posiadają pełnego zestawu danych i są niepoprawne. W Hubie Migracyjnym miałem poprawnie 100% publikacji, dlaczego w systemie jest błędnie?

Czy nadanie roli Importera Publikacji dla całego podmiotu przeprowadza się w PBN czy w POL-ON?

Jak oznaczyć publikację, która zawiera tekst polski i równoległy angielski?

Kiedy należy działać w panelu Zarządzanie Profilem Autora?

Czy Importer może sprawdzić, którzy autorzy połączyli konta i wyciągnąć listę z Pracownikami, nr PBN, nr ORCID?

Czy za 2017-2018 obowiązuje punktacja czasopism jak w ewaluacji 2013-2016?

Czy będzie możliwość aby Importer połączył autorów z ich numerami ORCID?

Gdzie znajduje się informacja, że sprawozdawana publikacja musi być na koncie ORCID – z jakiej ustawy/rozporządzenia to wynika?

W jaki sposób będzie można wybrać tryb przejściowy ewaluacji – import danych do ewaluacji tylko z PBN?

Co w sytuacji kiedy klikniemy „zapisz” i stwierdzimy, że jednak jest jakiś błąd we wprowadzanych danych?

Co zrobić jeśli nie znamy afiliacji wszystkich autorów?

Kiedy i w jakie pole wpisujemy dyscyplinę autorów?