Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Profil Autora

Profil Autora to pakiet funkcjonalności dedykowany indywidualnym naukowcom – autorom. Każdy autor może prowadzić indywidualnie swój profil, który jest jego własnością. W tym miejscu autorzy mogą prezentować swój indywidualny dorobek publikacyjny. Prowadzenie swojego profilu może oznaczać również większy udział autorów w procesie sprawozdawczości podmiotów naukowych.

Autor może przywiązywać publikacje, które już znajdują się w zasobach PBN (w repozytorium systemu), do swojego profilu. Co więcej, może przywiązać do swojego profilu publikacje z zasobów ORCID, a także wysyłać publikacje ze swojego profilu w PBN na konto w ORCID.

 • Widok publiczny Profilu Autora (1 Artykuł)
 • Zarządzanie Profilem Autora (2 Artykuły)

  Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

  Za pomocą połączenia konta w PBN z numerem ORCID ID, system PBN umożliwia, po wyrażeniu odpowiednich zgód, wysyłanie w w bardzo łatwy sposób publikacji w nim zgromadzonych na osobiste konto autora w ORCID. Jest to jeden ze sposobów wypełnienia obowiązku ustawowego. Takie połączenie da w przyszłości również możliwość skorzystania z publikacji wprowadzonych w systemie ORCID na potrzeby ewaluacji.

  O tym, w jaki sposób odbywa się przesyłanie informacji do ORCID można przeczytać w artykule „Kokpit”

 • Dodawanie publikacji do Profilu Autora (1 Artykuł)
 • Sugestie publikacji (1 Artykuł)
 • Utworzenie profilu autora (1 Artykuł)

Brak artykułów.